Data umetnost u karolinškoj renesansi: Hrabanus Maurus (c. 780-856)

“Grid pesme” Hrabanusa Maurusa lako mozemo shvatiti kao traganje za rečima. Ali pretraživanje tih pesama, međutim, ne pruža nam reči već slojeve značenja koja treba da predstave lepotu i složenost Božje kreacije, odnosno sveta.

Carmina figurata, pesme figure, u kojima su od reči formirani oblici, vode poreklo još od helenističke ere.

Zbirka Hrabanusa Maurusa, s početka devetog veka, spada u vrhunce te forme: delo je izuzetne složenosti i ambicije.

Zbirka sadrži 28 “gridova” slova koja sačinjavaju pesme, ali isto tako kriju i fraze, i značajne brojeve, koji se otkrivaju u njih ugrađenim oblicima i slikama.

Hrabanus Maurus je bio ključna figura karolinške renesanse. Rodio se u Majncu, u plemićkoj porodici.

Još kao dete je – kao puer oblatus – predat na staranje Benediktinskoj opatiji u Fuldi, u kojoj je 822. izabran za opata.

S njim na čelu, Fulda je postala središte učenosti i proizvodnje knjiga. Za nadbiskupa Majnca izabran je 847.

Hrabanus je bio poznat i kao Praeceptor Germaniae, odnosno “učitelj Nemačke”.

Opus njegovih spisa je obiman: napisao je dela o gramatici, matematici, obrazovanju, komentare Svetog Pisma, jednu enciklopediju, bezbroj homilija, himni, i poeziju.

U delu In honorem sanctae crucis, matematika i teologija su se spojile u mistično jedinstvo.

Kompleksnost njegovih pesama-figura izmiče običnom čitaocu, čiju pažnju najpre privuku oblici istaknuti u gridu. Ti oblici jesu ključ, ali pozivaju na dublje ispitivanje.

Posle duge i uspešne monaške i javne službe, kao i stvaranja velikog literarnog, teološkog i naučnog opusa, Hrabanus Maurus je umro u Vinkelu na Rajni 856. godine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s