Tomas Transtremer: MADRIGAL

Nasledio sam tamnu šumu u koju retko idem. Ali doći će dan
kad mrtvi i živi budu zamenili mesta. Šuma će se pokrenuti.
Nismo bez nade. Najteži zločini ostaće nerazrešeni uprkos
naporima mnogih policajaca. Isto tako, negde u našem životu
je velika nerazrešena ljubav. Nasledio sam tamnu šumu ali
danas koračam u drugoj šumi, u onoj svetloj. Toliko živih bića
što pevaju, migolje se, šmugnu i mile! Proleće je i vazduh je
veoma zasićen. Diplomirao sam na univerzitetu nesvesnog
i praznih sam ruku kao košulja na konopcu za veš.

(Iz zbirke „Za žive i mrtve“, 1989)

Posted in: poezija

Tagged as: